โรงเรียนวัดคุ้งยาง

หมู่ที่ 1 บ้านคุ้งยาง ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 โทร. 0817860347

ภาพกิจกรรม การอยู่ค่ายพักแรมโรงเรียนวัดคุ้งยาง

ประมวลภาพกิจกรรม การอยู่ค่ายพักแรมโรงเรียนวัดคุ้งยาง ระหว่างวันที่27-28ธันวาคม 2566
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านป่ากุมเกาะ
ประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ประสบการชีวิตที่ได้ฝึกคิดและแก้ไข ปัญหาด้วยตัวเอง ☺️

บทความล่าสุด