โรงเรียนวัดคุ้งยาง


หมู่ที่  4 
 บ้านไกรนอก ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย 64170
โทร. –

ความสุข อธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้คุณใช้ชีวิตที่สามารถนำมาซึ่ง ความสุข

ความสุข

ความสุข นิสัยที่ดีเพื่อความสุขจากดาไลลามะ ปัจจุบันชาวทิเบตเรียกดาไลลามะเทนซินเกียตโซ เขาเป็นคนที่ 14 ติดต่อกัน ในบรรดาผู้ที่ได้รับตำแหน่งกิตติมศักดิ์ในหลายๆครั้งและเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ ไม่เพียงแต่สำหรับชาวทิเบตส่วนใหญ่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงผู้นับถือศาสนาพุทธด้วย อย่างไรก็ตาม คำสอนและปรัชญาของดาไลลามะ ได้รับการรับฟังจากผู้คนที่มีความเชื่อต่างกัน จากการสังเกตชีวิตมนุษย์ และศิลปะการไตร่ตรองแบบโบราณเป็นเวลาหลายปี

เทนซินเกียตโซได้รวบรวมหลักธรรม อันชาญฉลาดมากมายและพิสูจน์ว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตบางอย่าง ช่วยให้บุคคลมีความสุขมากขึ้น ข้อ 1 การยอมรับตนเอง บ่อยครั้งที่สาเหตุของความรู้สึกไม่สบาย ภายในและอารมณ์ คือการที่บุคคลปฏิเสธบุคลิกภาพของเขา และมีความนับถือตนเองต่ำ ตามคำแนะนำของชาวพุทธ สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง และเพิ่มความมั่นใจในตนเอง สิ่งนี้จะเปลี่ยนโลกรอบตัวให้ดีขึ้น และมีความสุขมากขึ้น

คุณต้องกำจัดนิสัยชอบวิจารณ์ตัวเองตลอดเวลา แต่ในขณะเดียวกันคุณต้องซื่อสัตย์ ต่อตนเองและคนรอบข้างด้วย สิ่งสำคัญคือการยอมรับตัวเอง ด้วยข้อดีและข้อเสียทั้งหมด ข้อ 2 การสื่อสารข้อมูล ในหลายๆด้าน ความสุขขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับผู้อื่น นั่นคือเหตุผลที่การสื่อสาร มีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์ เคล็ดลับอย่าง 1 ของดาไลลามะ คือพยายามรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการสนทนา หากคนๆ 1 ใช้ชีวิตไปวันๆ และไม่เรียนรู้อะไรใหม่ๆ 24 ชั่วโมงความสุขก็สูญเปล่าสำหรับเขา คุณต้องสามารถฟังและจดจำคำแนะนำ เพื่อไม่ให้การสื่อสารกลายเป็นเรื่องไร้สาระและเสียเวลาเปล่า ครูผู้ยิ่งใหญ่เรียกร้องในระหว่างการสนทนา เพื่อศึกษาคู่สนทนาอย่างรอบคอบ และนำลักษณะที่เป็นประโยชน์ และประสบการณ์ของผู้อื่นมาใช้ จากนั้นการสื่อสารกับผู้คนจะน่าสนใจ และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อ 3 สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง ยั่งยืนและมีความสุขกับบุคคลอื่น ช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ตามที่ดาไลลามะกล่าวไว้ คนๆ 1 สามารถดำรงอยู่ได้ โดยปราศจากการทำสมาธิและศาสนา แต่ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ หากปราศจากความผูกพันของมนุษย์ ตัวครูเองไม่เคยอยู่คนเดียวเขามีเพื่อนมากมาย และนักเรียนที่เขาสื่อสารด้วยเป็นประจำ ที่ปรึกษาเชื่อว่าความสามารถ ในการสร้างความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้ และเป็นมิตรกับผู้คนทำให้บุคคล มีความมั่นใจมากขึ้นและมีความสุขมากขึ้น ข้อ 4 การวางตัวเป็นกลางของอารมณ์ด้านลบ ตามกฎของดาไลลามะ

คุณต้องกำจัดนิสัยสะสมอารมณ์และความคิดด้านลบ คุณต้องกำจัดมันออกไปและวิธีที่ดีที่สุดคือทำให้เป็นกลาง หรือเปลี่ยนมันให้เป็นบวก ตัวครูเองก็ยอมรับว่าความเชื่อของเขา ช่วยให้เขาระงับอารมณ์ร้ายได้ สำหรับบางคนอาจเป็นคนที่คุณรัก หรืองานอดิเรกที่ชื่นชอบ สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือความรู้สึกเกลียดชัง ความโกรธ และการแก้แค้นเป็นอุปสรรคหลักในการบรรลุความสุข ภายใต้อิทธิพลของพวกเขา คนๆ 1 ทำการตัดสินใจที่ทำให้ชีวิตของเขาแย่ลงเท่านั้น

เพื่อค้นหาความสุขและความสงบภายในเป็นการดีกว่าที่จะไม่มีนิสัยชอบซ่อนเร้นและเก็บความโกรธไว้แต่ให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ดี ข้อ 5 พร้อมสำหรับสิ่งใหม่ การเปลี่ยนแปลงตามดาไลลามะ เป็นส่วน 1 ของชีวิตมนุษย์ตามธรรมชาติ คุณต้องยอมรับพวกเขา แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงยึดมั่นในค่านิยมของคุณ ไม่มีอะไรถาวรในธรรมชาติ และคนเราไม่สามารถมีความสุขได้ หากเขาไม่ยอมรับมัน และต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวพุทธกล่าว

ในระดับ 1 ผู้คนสามารถมีอิทธิพลต่อสถานการณ์และเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้บางส่วน แต่ก็ไม่น่าที่จะหยุดยั้งสถานการณ์ได้ การฝืนสิ่งนี้เป็นการเสียเวลาและเป็นอุปสรรคต่อความสุข ข้อ 6 พัฒนาความสุขและความร่มเย็น ความรู้สึกแห่งความสุข จะต้องพัฒนาในตัวเองทุกวันให้ชินกับมัน ต้องจำไว้ว่าสถานการณ์ภายนอก เช่น การถูกลอตเตอรี สามารถนำมาซึ่งความสุขชั่วขณะ 1 เท่านั้น และอารมณ์เหล่านี้จะไม่คงอยู่ตลอดไป ความลับหลักคือการทำงาน

ภายในตัวคุณเองและความรู้สึกของคุณ คุณควรฝึกจิตใจ พัฒนาความรู้สึกสงบ รักษาอารมณ์เชิงบวก กำจัดความคิดที่ไม่ดี ทั้งหมดนี้จะช่วยให้พบกับความสุขที่แท้จริงและยั่งยืน ข้อ 7 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของตัวเอง ความล้มเหลวเป็นบทเรียน ที่ต้องเรียนรู้ความรู้ที่สำคัญสำหรับอนาคต คนเรียนรู้จากความผิดพลาดมากกว่าจากความสำเร็จ สำหรับผู้ที่ทนทุกข์เพราะความล้มเหลวของตนเอง สิ่งสำคัญคือต้องรู้จักสาเหตุ ของความล้มเหลวและเรียนรู้จากมัน

ตามคำสอนของดาไลลามะ ความทุกข์เป็นสัญญาณว่าชีวิตกำลังผิดพลาดและจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่ง ข้อ 8 ความเห็นอกเห็นใจ ผู้นำชาวพุทธเรียกร้องให้มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่น และปรารถนาให้พวกเขาได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต ตามที่เขาพูดเป้าหมายหลัก และภารกิจของทุกคนบนโลกคือการช่วยเหลือผู้อื่น หากวิธีนี้ไม่ได้ผล อย่างน้อยคุณก็ไม่ควรพยายามทำร้ายผู้อื่น เงื่อนไขสำคัญสำหรับ ความสุข คือความเห็นอกเห็นใจต่อสิ่งมีชีวิตอื่นและโลกโดยรวม

เมื่อมีคนช่วยเหลือใครสักคน เขารู้สึกถึงอารมณ์เชิงบวก ที่ทำให้เขาเข้าใกล้ความรู้สึกที่มีความสุขอย่างสมบูรณ์

บทความที่น่าสนใจ พันธุกรรม อธิบายเกี่ยวกับแนวทางทางชีวเคมีในการวิเคราะห์ของ พันธุกรรม

บทความล่าสุด