โรงเรียนวัดคุ้งยาง

หมู่ที่ 1 บ้านคุ้งยาง ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 โทร. 0817860347

ข้อมูลบุคคลากร

 

นายวสันต์ ไชยกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวสุนิศา เผยพร ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวปรียาลัย นุตาลัย ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวสุวนันท์ สุวรรณนาค ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลพิมพ์ ฉิมพลี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวสุภาภรณ์ ยอดนวล เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

บทความล่าสุด