โรงเรียนวัดคุ้งยาง


หมู่ที่  4 
 บ้านไกรนอก ตำบลไกรนอก อำเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย 64170
โทร. –

การผสมพันธุ์ การสืบพันธุ์ระหว่างสัตว์แตกต่างจากมนุษย์อย่างไร

การผสมพันธุ์

การผสมพันธุ์ เป็นเพราะพฤติกรรมในการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ที่ทำให้โลกนี้เต็มไปด้วยพลังที่ต่อเนื่อง และพฤติกรรมทางเพศของสัตว์เราเรียกอีกอย่างว่า coitus สัตว์แตกต่างจากมนุษย์เรา เวลาในการผสมพันธุ์ของสัตว์ประเภทต่างๆ นั้นแตกต่างกันอย่างมาก เวลาที่สั้นที่สุดใช้เวลาเพียง 1 วินาที และเวลาที่ยาวที่สุดสามารถผสมพันธุ์ต่อเนื่องกันได้ถึง 14 ชั่วโมง แล้วสัตว์ที่มีการมีเพศสัมพันธ์นานที่สุดในโลกคืออะไร ทำไมเวลาของมนุษย์ถึงแตกต่างจากเวลาของสัตว์

สัตว์ในธรรมชาติมีความหลากหลายมากแบ่งออกเป็นไฟลาและจำพวกต่างๆ ซึ่งแตกต่างกันมากตามวิธีการผสมพันธุ์และการปฏิสนธิต่างๆ พวกมันสามารถแบ่งออกเป็น 2 วิธีในการจำแนกประเภท ประเภทที่ 1 สามารถแบ่งออกเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ และประเภทที่ 2 สามารถระบุวิธีการผสมพันธุ์และการปฏิสนธิ และการกระทำของสัตว์ต่างๆ ตามวิธีการต่างๆ ของการปฏิสนธิ

การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศมีอยู่ 2 ประเภทหลัก ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างเซลล์ทั้ง 2 คือ สเปิร์มและเซลล์ไข่รวมกันหรือไม่ การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศคือเซลล์สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศที่ผลิตโดยพ่อแม่ ซึ่งจะพัฒนาเป็นไข่ที่ปฏิสนธิโดยการรวมกันของเซลล์สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และหลังจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของไข่ที่ปฏิสนธิแล้ว พวกมันจะเติบโตเป็นบุคคลที่เป็นอิสระ ในที่สุดเรียกว่า การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ของเราสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ และสัตว์ส่วนใหญ่ เช่น แมวหมีสิงโต เสือ เป็นต้น รวมถึงมนุษย์ด้วย ที่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ ความแตกต่างที่ใหญ่ที่สุดระหว่างการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ คือสามารถสร้างบุคคลใหม่ได้โดยตรงจากแม่ โดยไม่ต้องใช้เซลล์สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศร่วมกัน ซึ่งก็คล้ายๆ กับการแบ่งเซลล์ สัตว์ต่างๆ ยังสามารถบรรลุผลการผสมพันธุ์ผ่านการแบ่งตัว สัตว์ที่สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศทั่วไป ได้แก่ พารามีเซียม ดอกไม้ทะเล และแมงกะพรุนประภาคาร พวกมันเป็นตัวสัตว์ที่เล็กมาก

การผสมพันธุ์

ลองนึกภาพว่าถ้าสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ เช่น มนุษย์สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ พวกมันจะแยกออกเป็น 2 ส่วน มี 2 วิธีหลักในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ วิธีที่ 1 คือการแยกตัว และวิธีที่ 2 คือการแตกหน่อ การสืบพันธุ์แบบฟิชชันเป็นการแบ่งโดยตรงที่เราเพิ่งกล่าวถึง ร่างกายแม่แบ่งออกเป็น 2 ส่วนโดยตรงเพื่อให้บรรลุผลการสืบพันธุ์ แต่ละบุคคลสามารถสืบทอดข้อมูลทางพันธุกรรมของร่างกายแม่ได้ดี และจะดูคล้ายกันมากโดยไม่มีความแตกต่างใดๆ

การสืบพันธุ์ในรุ่นที่ 2 คือการเจริญของตาจำนวนมากบนตัวแม่ และจะร่วงหล่นหลังจากที่แม่โตเต็มที่ วิธีการสืบพันธุ์นี้พบได้ทั่วไปในพืช แต่มีสัตว์จำนวนน้อยมากที่ใช้วิธีนี้ เช่น ปะการัง ไฮดรา เป็นต้น ตามวิธีการผสมพันธุ์และการกระทำของสัตว์ที่แตกต่างกัน วิธีการปฏิสนธิที่แตกต่างกันจะส่งผลต่อเวลาการผสมพันธุ์อย่างมาก ดังนั้น ตามวิธีการจำแนกประเภทที่ 2 สัตว์ต่างชนิดกันจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อย โดยทั่วไป การผสมพันธุ์ ระหว่างสัตว์เลี้ยงในบ้านเรียกว่า การผสมพันธุ์

ในขณะที่พฤติกรรมการผสมพันธุ์ระหว่างนก ปลา และสัตว์เลื้อยคลาน สามารถเรียกว่าการผสมพันธุ์ ช่วงเวลาของการหลั่งของพวกมันแตกต่างกัน ส่วนใหญ่เป็นเพราะวิธีการที่แตกต่างกัน เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในธรรมชาติทั้งสิ้น สัตว์ตัวผู้ส่วนใหญ่ปล่อยให้สเปิร์มเข้าสู่ร่างกายของสัตว์ตัวเมีย จากนั้นสเปิร์มและไข่จะรวมกันเพื่อกำเนิดชีวิตใหม่

สัตว์บางชนิดผสมพันธุ์ด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การสัมผัสทางอวัยวะเพศ ตัวอย่างเช่น ปลา การสืบพันธุ์ของปลาจะดำเนินการใต้น้ำพวกเขาจะใช้วิธี Jenga หรือตัวเมียและตัวผู้จะขับถ่ายเซลล์สืบพันธุ์ก่อน จากนั้นจึงรวมเซลล์สืบพันธุ์ในน้ำเข้าด้วยกัน ด้วยวิธีการจำแนกประเภทต่างๆ เราสามารถเข้าใจความแตกต่างระหว่างสปีชีส์ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น วิธีการต่างๆ จะทำให้มีเวลาผสมพันธุ์ต่างกัน ดังนั้น สัตว์ชนิดใดที่มีระยะเวลาผสมพันธุ์สั้นและยาวที่สุดในโลก มาดูกันต่อไป

โป๊ยกั้กมีการกระจายพันธุ์ในออสเตรเลียเป็นหลัก ผสมพันธุ์ปีละ 1 ครั้ง และตัวผู้จะตายหลังจากผสมพันธุ์ เนื่องจากเมื่อถึงฤดูร้อนฮอร์โมนในร่างกายของแอนจินีสจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยทั่วไป ระยะการเป็นสัดจะกินเวลา 2-3 สัปดาห์ ในช่วงนี้ โป๊ยกั้กตัวผู้จะหลั่งฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนออกมามากเกินปกติ แม้ว่าฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนี้สามารถปรับปรุงการเจริญพันธุ์ได้ แต่จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันต่างๆ เสียหายอย่างถาวร โป๊ยกั้กตัวผู้สามารถผสมพันธุ์กับตัวเมียได้นานกว่า 10 ชั่วโมง หรือประมาณ 14 ชั่วโมงในระหว่างกระบวนการนี้

เนื่องจากการตายของเพื่อนหลังจากการผสมพันธุ์ โป๊ยกั้กตัวเมียจึงเลี้ยงตัวเองทั้งหมด นอกจากการผสมพันธุ์เพื่อลดจำนวนหน้าตัวผู้แล้ว ตัวผู้ที่เป็นสัดยังจำเป็นต้องแข่งขันกับตัวผู้ตัวอื่นเพื่อแย่งชิงสิทธิในการผสมพันธุ์ และการต่อสู้ย่อมเกิดขึ้น ในทางกลับกัน สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตของตัวผู้ และจำนวนของพวกมันก็ลดน้อยลงเรื่อยๆ อย่างไรก็ตาม ในฤดูผสมพันธุ์ใหม่จะมีแอนนูลัสเกิดใหม่ และโป๊ยกั้กชรูว์จะไม่สูญพันธุ์ แต่นี่เป็นวิธีที่วิวัฒนาการตามธรรมชาติของพวกมันมาเป็นเวลาหลาย 100 ปี ซึ่งเป็นผลมาจากการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

ถ้าเทียบกับนกแสก ตัวใดคือสัตว์ที่มีระยะเวลาผสมพันธุ์สั้นที่สุดในโลก อาจเป็นเรื่องยากสำหรับคุณที่จะจินตนาการว่า เวลาสั้นที่สุดคือสัตว์ที่เราคุ้นเคยเป็นอย่างดี คือ ยีราฟ เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วยีราฟตัวเมียจะขี้อายและอ่อนไหวมาก จึงเป็นเรื่องยากสำหรับยีราฟตัวผู้ที่จะผสมพันธุ์กับพวกมันในช่วงที่เป็นสัด และยีราฟตัวเมียอาจไม่เต็มใจ จึงต้องพัฒนาระยะเวลาในการผสมพันธุ์ที่สั้นมาก เพื่อให้สเปิร์มของยีราฟตัวผู้เข้าสู่ร่างกายตัวเมียได้อย่างราบรื่น โดยใช้เวลาเร็วที่สุดเพียง 1 วินาทีเท่านั้น

นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ยีราฟอาศัยอยู่ เนื่องจากมีศัตรูธรรมชาติจำนวนมากในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของยีราฟ พวกมันจึงไม่สามารถทำกิจกรรมผสมพันธุ์ระยะยาวได้ มิฉะนั้น หากไม่ระวังอาจถูกศัตรูธรรมชาติจับได้ ซึ่งอันตรายมาก มนุษย์มีความรู้สึกไวต่อเรื่องเพศมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน ผู้คนมักขี้อายและหัวโบราณเนื่องจากปัจจัยทางประวัติศาสตร์ แนวคิดดั้งเดิมของเราจึงหลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องเพศ และขาดการศึกษาเรื่องเพศ

บทความที่น่าสนใจ : วิธีการกำจัดคราบ ศึกษาวิธีการกำจัดคราบปากกามาร์คเกอร์ออกจากเสื้อผ้า

บทความล่าสุด