โรงเรียนวัดคุ้งยาง

หมู่ที่ 1 บ้านคุ้งยาง ตำบลป่ากุมเกาะ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 โทร. 0817860347

การตรวจสอบภายในสถานศึกษา

ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ สำหรับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา
ทางโรงเรียนวัดคุ้งยางขอขอบพระคุณ คณะตรวจสอบภายในของสำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต 2 มากๆนะคะ ที่มาให้คำปรึกษา ให้คำชี้แนะ และแนะนำในการจัดทำเอกสารต่างๆให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนวัดคุ้งยางจะนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามรูปแบบต่อไปค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ 🙏☺️
ขอบคุณทีมงานการเงิน พัสดุ อาหารกลางวัน และคณะครูทุกท่าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนด้วยนะคะ สู้กันต่อไป ✌️❤️

บทความล่าสุด